Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti

GAVU – Velká galerie

28. 6.–23. 9. 2018

Kurátor Pavel Růt

Každé dva roky se v tomto termínu v GAVU Cheb koná tradiční odborné sympozium Mezery v istorii, věnované tvorbě německých a židovských umělců a architektů na našem území před rokem 1945, spojené s otevřením výstavy na stejné téma. Ta letošní je věnována grafické tvorbě Hugo Steinera-Prag (1880-1945). Autor získal světovou proslulost svým výtvarným doprovodem k románu Gustava Meyrinka Golem, ale rozsah jeho aktivit překračoval sféru ilustrace. Narodil se v Praze v židovské rodině, jak to dokládá i přízvisko, které si později zvolil, žil však v Mnichově a v Lipsku. Zde se stal profesorem na akademii a stál u zrodu slavného knižního veletrhu. V roce 1925 se stal i uměleckým ředitelem největšího německého nakladatelství té doby Propyläen Verlag. Před fašismem musel uprchnout do Prahy a také zde během několika málo let zanechal hlubokou stopu - mj. byl autorem logotypu Uměleckoprůmyslového muzea, s nímž spolupracoval, a založil i soukromou školu Officina Pragensis, kterou po jeho nuceném odchodu převzal grafik Jaroslav Šváb. Válku přežil ve Švédsku a v USA, kde na jejím sklonku zemřel.

Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -
 
Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -
Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -
Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -
Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -
Hugo Steiner - Prag, Za prahem skutečnosti -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015