Historie

Galerie výtvarného umění v Chebu byla založena v roce 1962. Do roku 2001 byla zřizována Ministerstva kultury České republiky, v současnosti je jejím zřizovatelem Karlovarský kraj. Od poloviny 60. let zahájila i budování sbírky a díky intenzivní akviziční činnosti se na přelomu 60. a 70. let mohla chlubit početnými sbírkovými fondy starého umění, stejně jako moderního českého umění. Zcela specifickou činností galerie od počátku 90. let je její účast na aktivitách mezinárodního kulturního projektu „Festival Mitte Europa“. V obecně ideovém rámci festivalu, zaměřeném na odstranění historických překážek v porozumění mezi Čechy a Němci a podporu vzájemné spolupráce a přátelství, se galerie badatelskou a publikační prací podílí na poznávání tvorby umělců z okruhu etnických menšin, žijících a tvořících v Čechách až do poloviny čtyřicátých let minulého století ( m.j. výstavy z díla Wenzela Hablika, Georga Karse, Emila Orlika, Augusta Brömse, Maxe Kopfa aj.) .

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015