Friedrich Feigl, Slavnostní průvod v Praze, před 1944

GAVU – Opus magnum

29. 9.– 30. 12. 2022

Kurátor Marcel Fišer

 

Friedrich Feigl (1884–1995) původem z pražské židovské rodiny patří k nejznámějším německojazyčným umělcům působícím na našem území. Do dějin umění se zapsal především jako člen skupiny Osma. Obraz, který dosud stál stranou pozornosti, vznikl v roce 1944 nebo krátce předtím v jeho londýnském exilu a před několika lety byl zakoupen do pražské soukromé sbírky. V Chebu je nyní prezentován souběžně s výstavou věnovanou umělecké reflexi fotbalu. Výstřižek k výstavě, uspořádané k jeho 60. narozeninám, z Daily Telegraph přilepený na zadní straně totiž nese nejen údaje vztahující se k obrazu, ale i zajímavé informace týkající se fotbalu. Podle něj Feigl zamýšlel vytvořit dílo s motivem Hradčan a Karlova mostu jako svého druhu politický manifest. Rozhodoval se ovšem, „… zda ho má použít jako pozadí k Masarykovu pohřebnímu procesí nebo k pochodu německých vojáků“ 15. března 1939, což ještě v Praze osobně zažil. Nakonec se rozhodl pro „… slavnostní scénu – Čechy v národních krojích slavících budoucí osvobození“. Z dalšího odstavce plyne, že v Anglii se autor setkal s členy „oxfordského univerzitního týmu, který na přelomu století odjel do Prahy, aby tu hrál fotbal s českým týmem, k němuž náležel. Fotbal byl tehdy na kontinentě v plenkách a Oxford zvítězil 3:0“. Zde se nemůže jednat o nic jiného než o legendární dvojutkání se Slavií Praha a DFC Prag 28. a 29 března 1899, které v historii Slavie i celého českého fotbalu zaujímá naprosto jedinečné postavení! Feigl ovšem členem Slavie být nemohl; nejspíše se s hráči Oxfordu při jejich pražském pobytu seznámil a zůstal s nimi v korespondenčním styku po celou dlouhou dobu, než ho osud do Anglie zavál natrvalo.

Friedrich Feigl, Slavnostní průvod v Praze, před 1944 -
 

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015