F. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, Na kopané, 1907

Opus magnum

Kurátor: Tomáš Winter

2. 4. - 5. 7. 2015

(prodlouženo o 14 dní)

Vernisáž ve středu 1. dubna 2015

 

V rámci výstavního formátu opus magnum nyní prezentujeme dva obrazy pozapomenutých autorů první poloviny 20. století, které jsou zcela výjimečné svým obsahem. Obraz Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze namaloval v roce 1905 František Xaver Naske (1884–1959). O dva roky později představil Josef Koudelka (1877–1960) na vánoční výstavě v Praze olej Na kopané, jehož kompozice byla zřejmě Naskovým plátnem ovlivněna. Zatímco u prvního díla nelze s jistotou rozpoznat ani anglický tým, ani jednotlivé hráče, u druhé práce je tomu naopak: jde o zápas S. K. Slavia se Southampton F. C. Díky přesnému zachycení fyziognomie lze na plátně identifikovat slávisty Jana Koška, Richarda Veselého a Jindřicha Baumruka. Není náhodné, že se oba umělci uchýlili k fotbalovému námětu v momentě, kdy byli osloveni modernismem, který byl se sportem bezprostředně spjatý. V českém prostředí se kolem roku 1900 setkáme zejména se zvýšeným zájmem o fotbal, a to například u malířů Miloše Jiránka a Jana Preislera. Naskeho plátno i Koudelkův obraz tak představují nejen dosud téměř neznámou epizodu jejich tvorby, ale poskytují i obecnější svědectví o dobovém směřování českého moderního umění.

F. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, Na kopané, 1907 -
 
F. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, Na kopané, 1907 -

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015