Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911

Opus Magnum

13. 10. 2011 – 8. 1. 2012

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

 

 

Projekt Opus magnum tentokráte připomene dvě mimořádná díla, od jejichž vzniku letos uplynulo právě sto let: Truhlářské zátiší (Galerie Zlatá husa, Praha) a Zátiší s vázami (Západočeská galerie v Plzni), jejichž autorem je Bohumil Kubišta (1884–1918), jedna z nejvýraznějších osobností české avantgardy, člen skupiny Osma (1907–1908) a německé skupiny Die Brücke (1911–1912). Jeho jméno je spjato s prosazením nových malířských koncepcí. Formovalo je zejména umění Cézanna, které podnítilo Kubištův bytostný sklon k logické stavebnosti obrazu a k naplňování výtvarného zákona. V malbě však nehledal pouze zákonitosti a vnitřní principy dané logikou rozumu, na jejich základě se chtěl dobrat i těch, které rozum, materiálnost věcí a smyslovou zkušenost přesahují. Cílem nebylo jen svébytné, vnitřně provázané, syntetické dílo; ve svých záměrech usiloval o protnutí racionálna iracionálnem. V tom také spočívala „jinost“ Kubištova pojetí „nového“ umění, s nímž přicházel spolu se svými souputníky ze Skupiny výtvarných umělců a které bylo spojeno s fenomény kuboexpresionismu, kubismu a kubofuturismu. Ostatně i pojetí klasického a v kubismu tolik oblíbeného motivu zátiší na tuto výjimečnost upozorňuje. Obě vybraná zátiší z roku 1911 spadají do umělcovy zralé tvorby. Jejich mimořádně zajímavá koncepce spočívá ve vzájemné myšlenové a výtvarné provázanosti. Kromě magičnosti světelného fluida a sugesce pohybu je propojuje také důraz na symboliku předmětů. Zatímco Truhlářské zátiší vyslovuje hold mužské práci a mužskému elementu (dominance modré), Zátiší s vázami nám předkládá květinou, vázami i volbou barev ženský princip, nemluvě o oblosti křivek, která v tomto zátiší převládá a která harmonicky vyvažuje krystalickou strukturu Truhlářského zátiší. Jde o pozoruhodnou, na svou dobu unikátní koncepci, pro niž nenajdeme v tvorbě jeho souputníků srovnání.

Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 -
Pohled na panel OPUS MAGNUM s obrazy Bohumila Kubišty
 
Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 -
Bohumil Kubišta, Truhlářské zátiší, 1911, olej, plátno, Galerie Zlatá husa
Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 -
Bohumil Kubišta, Zátiší s vázami, 1911, olej, plátno, Západočeská galerie v Plzni

Kontakt

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450
fax: +420 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz

Links

Retromuseum


GAVUtopX


Mezery v historii


Program říjen - prosinec 2023 CZ / EN


Facebook.comYouTube.cz

Zřizovatel

www.kr-karlovarsky.cz

Celoroční výstavní program je
podpořen z grantových programů
MK ČR a Města Cheb

Ministerstvo kultury

 

Město Cheb

© Copyright GAVU Cheb 2015